DPZP realizuje także usługi szkoleniowe z zakresu procedur zakupowych, dedykowane dla:

  • Zamawiających klasycznych oraz sektorowych,
  • Wykonawców,
  • Pracowników organów kontrolujących prawidłowość postępowań współfinansowanych ze środków UE.

Każde szkolenie przygotowywane jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta tj. rodzaju i przedmiotu postępowań, jakie Klient prowadzi lub w jakich uczestniczy oraz wiedzy uczestników szkolenia.

Szkolenia z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która wciąż budzi liczne wątpliwości interpretacyjne, prowadzimy szkolenia z zakresu nowelizacji, uwzględniające pierwsze doświadczenia praktyczne a także stanowiska KIO oraz UZP dotyczące znowelizowanych procedur.

Program szkolenia opracowujemy każdorazowo uwzględniając potrzeby Klienta.

Poniżej zamieszczamy przykładowe programy szkoleń z nowelizacji ustawy PZP.

Zainteresowanych ofertą szkoleniową prosimy o kontakt.

4 + 11 =