Jako wyspecjalizowana Kancelaria mamy imponujące portfolio Klientów, zarówno po stronie Zamawiających, Wykonawców, jak i beneficjentów środków UE.

Pośród Zamawiających sektorowych należą do nich największe spółki działające w branży: energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej i transportu publicznego, a pośród Zamawiających klasycznych: urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego, podmiot prawa publicznego.

Po stronie Wykonawców pracujemy zarówno dla międzynarodowych korporacji (w tym inżynierskich i budowlanych oraz działających w branży audytorsko-doradczej), dużych firm polskich (np. dostawcy energii oraz paliw dla transportu) jak i podmiotów z sektora MŚP (np. w branży usług komunalnych, reklamowych, dostawcy urządzeń i systemów bezpieczeństwa).

W prawidłowym wydatkowaniu środków unijnych (bez tzw. korekt finansowych) wspieramy jednego z wiodących operatorów sieci komórkowej oraz renomowaną publiczną uczelnię wyższą.

Świadczymy też usługi dla organizacji zrzeszającej Wykonawców, uprawnionej do korzystania ze środków ochrony prawnej.

Stawiamy na budowanie długotrwałych relacji z Klientami – pierwszy Klient DPZP (działająca globalnie grupa firm audytorsko-doradczych) jest z DPZP od 2009 roku!

Zapraszamy do współpracy.