Zaufali nam m.in.:

ZAMAWIAJĄCY:

 • Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • PGE Energia Jądrowa S.A.
 • PGE EJ1 Sp. z o.o.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • PKP Intercity S.A.
 • Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
 • ENERGA-OPERATOR S.A.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Miasto Łódź
 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w Płocku
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach
 • Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Ponadto, w ramach współpracy z KPMG Advisory Spółka z o.o. sp.k.
DPZP świadczyło / świadczy usługi m.in. dla:

 • Tauron Dystrybucja S.A.
 • ENEA Wytwarzanie Spółka Akcyjna
 • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
 • Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
 • PKP Energetyka S.A.

WYKONAWCY:

 • KPMG Audyt Sp. z o.o.
 • KPMG Advisory Spółka z o.o. sp.k.
 • Idom Ingenieria y Sistemas S.A. w Madrycie
 • IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.
 • ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. w Madrycie
 • ALDESA Polska Services Sp. z o.o.
 • ALDESA Nowa Energia Sp. z o.o.
 • AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E
 • INSTALACIONES, SAU w Madrycie
 • Orange Polska Sp. z o.o.
 • PKP Energetyka S.A.
 • Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
 • ELGAMA-ELEKTRONIKA Ltd., Wilno
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • BATNA Group Sp. o.o.
 • IBCOL  Polska Sp. z o.o.
 • Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR
 • Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o.
 • CUBE.ITG S.A.
 • SICAME Polska Sp. z o.o.
 • B-Consulting
 • Akademia Biznesu MDDP
 • SCANLAB Sp. z o.o.
 • Systemy Informatyczne ALMA SP. z o.o.
 • WYG International Sp. z o.o.
 • WYG Consulting Sp. z o.o.
 • PSDB Sp. z o.o.

INNI:

 • OnkoArendi Therapeutics Sp. z o.o.
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londynie
 • Regional School of Public Administration w Czarnogórze