W tym dziale zamieszczamy sygnatury wyroków w sprawach, w których reprezentowałyśmy naszych Klientów (Zamawiających, Odwołujących lub Przystępujących do postępowania odwoławczego).

KIO 214/20
KIO 141/21
KIO 198/21
KIO 572/21
KIO 656/21
KIO 730/21 i KIO 740/21
KIO 716/21 i KIO 717/21 i KIO 718/21
KIO 1118/21

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt XXIII GA 1423/20

KIO 214/20
KIO 342/20
KIO 380/20
KIO 378/20, KIO 387/20, KIO 399/20
KIO 392/20
KIO 399/20
KIO 479/20
KIO 634/20
KIO 677/20
KIO 680/20
KIO 846/20, 849/20
KIO 890/20
KIO 1041/20
KIO 1129/20, 1145/20, 1149/20
KIO 1179/20
KIO 1263/20
KIO 1355/20
KIO 1503/20
KIO 1728/20
KIO 1749/20
KIO 1814/20
KIO 1825/20
KIO 1901/20
KIO 1940/20
KIO 1980/20, 1995/20
KIO 2016/20
KIO 2083/20
KIO 2131/20
KIO 2190/20
KIO 2331/20
KIO 2355/20
KIO 2756/20
KIO 2813/20
KIO 3227/20
KIO 3621/20

KIO 3387/20, 3413/30
Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Ga 1002/20

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Ga 1423/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIO 44/19
KIO 188/19
KIO 419/19
KIO 432/19
KIO 445/19
KIO 678/19
KIO 643/19
KIO 1124/19
KIO 1140/19
KIO 1169/19
KIO 1182/19
KIO 1247/19, 1261/19
KIO 1587/19
KIO 1588/19
KIO 1606/19, 1607/19
KIO 1680/19
KIO 1845/19
KIO 1848/19
KIO 1904/19
KIO 2007/19
KIO 2036/19
KIO 2104/19
KIO 2184/19
KIO 2227/19
KIO 2229/19
KIO 2383/19
KIO 2425/19
KIO 2453/19
SO W Warszawie XXIII Ga 1780/18