Poniżej zamieszczamy sygnatury orzeczeń KIO / Sądu Okręgowego w sprawach prowadzonych przez członków ZESPOŁU DPZP (treść wyroków jest dostępna online m.in. na https://orzeczenia.uzp.gov.pl.)

Za 2022 rok:
 • KIO 36/22
 • KIO 61/22
 • KIO 93/22
 • KIO 152/22
 • KIO 453/22
 • KIO 635/22
 • KIO 1347/22
 • KIO 1360/22
 • KIO 1653/22
 • KIO 1841/22
 • KIO 2047/22
 • KIO 2193/22
 • KIO 2322/22
 • KIO 2478/22
 • KIO 2525/22
 • KIO 2525/22
 • KIO 2601/22
 • KIO 2855/22
 • KIO 2956/22
 • KIO 2957/22
 • KIO 2938/22
 • KIO 2994/22
 • KIO 634/20
 • KIO 3302/22 i 3327/22
 • KIO 3358/22
 • Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt XXIII Zs 36/22
 • Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt. XXIII Zs 68/22
 • Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt. XXIII Zs 109/22
Za 2021 rok:
 • KIO 141/21
 • KIO 198/21
 • KIO 572/21
 • KIO 656/21
 • KIO 716/21 i KIO 717/21 i KIO 718/21
 • KIO 730/21 i KIO 740/21
 • KIO 1118/21
 • KIO 1370/21
 • KIO 1569/21
 • KIO 1770/21
 • KIO 1541/21
 • KIO  1913/21
 • KIO 2123/21 i KIO 2124/21 i KIO 2125/21
 • KIO 2149/21
 • KIO 2179/21
 • KIO 2285/21
 • KIO 2371/21
 • KIO 2485/21
 • KIO 2548/21
 • KIO 2689/21
 • KIO 2690/21
 • KIO 2832/21 i KIO 2840/21
 • KIO 2943/21
 • KIO 3253/21
 • KIO 3475/21
 • KIO 3712/21
 • KIO 3740/21 i KIO 3760/21
 • Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt. Sygn. akt XXIII GA 1423/20
Za 2020 rok:
 • KIO 214/20

 • KIO 342/20

 • KIO 380/20

 • KIO 378/20, KIO 387/20, KIO399/20

 • KIO 392/20

 • KIO 399/20

 • KIO 479/20

 • KIO 634/20

 • KIO 677/20

 • KIO 680/20

 • KIO 846/20, 849/20

 • KIO 890/20

 • KIO 1041/20

 • KIO 1129/20, 1145/20, 1149/20

 • KIO 1179/20

 • KIO 1263/20

 • KIO 1355/20

 • KIO 1503/20

 • KIO 1728/20

 • KIO 1749/20

 • KIO 1814/20

 • KIO 1825/20

 • KIO 1901/20

 • KIO 1940/20

 • KIO 1980/20, 1995/20

 • KIO 2016/20

 • KIO 2083/20

 • KIO 2131/20

 • KIO 2190/20

 • KIO 2331/20

 • KIO 2355/20

 • KIO 2756/20

 • KIO 2813/20

 • KIO 3227/20

 • KIO 3621/20

 • KIO 3387/20, 3413/30

 • Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Ga 1002/20

 • Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Ga 1423/20

Za 2019 rok:
 • KIO 44/19
 • KIO 188/19
 • KIO 419/19
 • KIO 432/19
 • KIO 445/19
 • KIO 678/19
 • KIO 643/19
 • KIO 1124/19
 • KIO 1140/19
 • KIO 1169/19
 • KIO 1182/19
 • KIO 1247/19, 1261/19
 • KIO 1587/19
 • KIO 1588/19
 • KIO 1606/19, 1607/19
 • KIO 1680/19
 • KIO 1845/19
 • KIO 1848/19
 • KIO 1904/19
 • KIO 2007/19
 • KIO 2036/19
 • KIO 2104/19
 • KIO 2184/19
 • KIO 2227/19
 • KIO 2229/19
 • KIO 2383/19
 • KIO 2425/19
 • KIO 2453/19
 • SO W Warszawie XXIII Ga 1780/18
Za 2018 rok:
 • KIO 17/18
 • KIO 185/18
 • KIO 473/18
 • KIO 536/18
 • KIO 627/18, 628/18
 • KIO 757/18
 • KIO 778/18
 • KIO 837/18
 • KIO 884/18
 • KIO 898/18
 • KIO 1090/18, 1092/18
 • KIO 1443/18
 • KIO 1496/18
 • KIO 1500/18
 • KIO 1600/18
 • KIO 1626/18
 • KIO 1683/18
 • KIO 1716/18
 • KIO 1839/18
 • KIO 1888/18
 • KIO 1944/18
 • KIO 2274/18
 • KIO 2547/18
 • KIO 2554/18
 • KIO 2670/18
Za 2017 rok:
 • KIO 380/17
 • KIO 418/17
 • KIO 496/17 i 511/17
 • KIO 632/17
 • KIO 686/17
 • KIO 738/17
 • KIO 888/17
 • KIO 1149/17
 • KIO 1262/17
 • KIO 1273/17
 • KIO 1292/17
 • KIO 1331/17
 • KIO 1483/17
 • KIO 1581/17
 • KIO 1606/17
 • KIO 1689/17
 • KIO 1751/17
 • KIO 1816/17
 • KIO 1898/17
 • KIO 1938/17
 • KIO 2052/17 i 2076/17
 • KIO 2112/17 i 2113/17
 • KIO 2116/17
 • KIO 2180/17
 • KIO 2322/17
 • KIO 2512/17
 • Sąd Okręgowy w Warszawie Sygn. akt XXIIIGa 904/17
Za 2016 rok:
 • KIO 134/16
 • KIO 299/16
 • KIO 613/16
 • KIO 630/16
 • KIO 1126/16
 • KIO 1221/16
 • KIO 1230/16
 • KIO 1681/16
 • KIO 1389/16
 • KIO 1656/16 i 1664/16
 • KIO 2139/16
 • KIO 2293/16 i 2295/16
 • KIO 2318/16
 • KIO 2322/16
 • KIO 2323/16 i 2325/16
 • KIO 2457/16 i 2464/16
 • KIO 2485/16
Za 2015 rok:
 • KIO 207/15
 • KIO 210/15
 • KIO 311/15
 • KIO 645/15
 • KIO 740/15
 • KIO 842/15 i 862/15
 • KIO 1206/15
 • KIO 1213/15
 • KIO 1224/15
 • KIO 1225/15
 • KIO 1239/15 i 1243/15 i 1245/15
 • KIO 1245/15
 • KIO 1668/15
 • KIO 1701/15
 • KIO 2089/15
 • KIO 2093/15
 • KIO 2097/15
 • KIO 2141/15
 • KIO 2165/15
 • KIO 2301/15 i 2302/15
 • KIO 2361/15 i 2636/15
 • KIO 2554/15 i 2561/15
 • KIO 2754/15
Za 2014 rok:
 • KIO 88/14, KIO 93/14
 • KIO 189/14
 • KIO 460/14 i 463/14
 • KIO 647/14
 • KIO 771/14 i 773/14 i 776/14 i 777/14
 • KIO 796/14
 • KIO 853/14
 • KIO 871/14
 • KIO 1314/14
 • KIO 1327/14
 • KIO 1462/14
 • KIO 1469/14
 • KIO 1570/14
 • KIO 1807/14
 • KIO 1944/14
 • KIO 2290/14
 • KIO 2322/14
 • KIO 2422/14
 • KIO 2713/14
 • KIO 2935/14
Za 2013 rok:
 • KIO792/13
 • KIO 848/13
 • KIO 980/13 i 1067/13 i 1072/13 i 1073/13 i 1078/13 i 1080/13
 • KIO 1705/13 i 1710/13
 • KIO 2093/13
 • KIO 2142/13
 • KIO 2302/13 i 2314/13
 • KIO 2406/13
 • KIO 2457/13
 • KIO 2464/13
 • KIO 2536/13
 • KIO 2651/13
 • KIO 2665/13
 • KIO 2806/13
 • KIO 2924/13
Za 2012 rok:
 • KIO 194/12
 • KIO 344/12
 • KIO 679/12 i 700/12
 • KIO 727/12 i 731/12 i 735/12 i 744/12 i 745/12
 • KIO 995/12
 • KIO 1104/12
 • KIO 1475/12 i 1476/12
 • KIO 1594/12
 • KIO 2716/12
 • KIO 2759/12
 • KIO 2765/12
 • KIO 2796/12
 • KIO 2866/12 i 2869/12 i 2873/12
 • Sąd Rejonowy w Warszawie sygn. akt XV GC 2/12
Za 2011 rok:
 • KIO 133/11
 • KIO 832/11
 • KIO 1041/11 i 1043/11
 • KIO 1106/11 i 1111/11
 • KIO 1306/11
 • KIO 1549/11 i 1569/11
 • KIO 2019/11
 • KIO 2050/11 i 2066/11
 • KIO 2493/11
Za 2010 rok:
 • KIO 887/10 i 905/10
 • KIO 949/10
 • KIO 1257/10
Za 2009 rok:
 • KIO/UZP 165/09
 • KIO/UZP 177/09