Kancelaria DPZP realizuje także usługi szkoleniowe.

  Są one dedykowane dla przedstawicieli:

  • Zamawiających (klasycznych oraz sektorowych)
  • Wykonawców
  • innych podmiotów (beneficjentów środków unijnych, podwykonawców, organów kontrolujących, itp.)

  Nasze szkolenia przygotowujemy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta, po zbadaniu jego potrzeb szkoleniowych, w szczególności specyfiki realizowanych zadań (np. specyfiki postępowań, jakie Klient prowadzi lub w jakich uczestniczy jako Wykonawca). Najczęściej każdy moduł szkolenia rozpoczyna się od omówienia obowiązujących w danym zakresie regulacji prawnych, z użyciem prezentacji. Następnie spotkanie przyjmuje formę dyskusyjno – warsztatową: przedstawiamy praktyczne aspekty poszczególnych bloków tematycznych wraz z prezentacją dobrych i złych praktyk, co uzupełniamy argumentami z orzecznictwa oraz interpretacji organów kontrolnych. Uczestnicy są czynnie angażowani w udział w szkoleniu poprzez kierowane do nich pytania. Stosujemy także pracę nad tzw. case studies.

  Nierzadko, na życzenie Klienta, szkolenie przyjmuje formę omówienia prawnych zagadnień problemowych otrzymanych od Klienta i dyskusji w tym zakresie.

   

  W ostatnim kwartale Kancelaria DPZP zrealizowała następujące szkolenia:

  • cykl szkoleń z szacowania wartości zamówienia dla 3 grup pracowników Klienta – Zamawiającego – operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej (tj. pracowników merytorycznych – tzw. inicjatorów postępowań, pracowników departamentu zakupów oraz wyższej kadry managerskiej). Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone z uwzględnieniem specyfiki potrzeb szkoleniowych każdej z tych grup a celem było wypracowanie jednolitego podejścia w Spółce do omawianej problematyki,
  • szkolenie z ustawy Pzp oraz szkolenie nt. zarządzania umowami i raportowania dla zaawansowanych grup pracowników Klienta – Zamawiającego – dostawcy energii elektrycznej. Zgodnie z życzeniem Klienta, szkolenia w dużej mierze skupiały się na omówieniu prawnych zagadnień problemowych od niego otrzymanych,
  • „Webinarium dla beneficjentów POIiŚ – procedury konkurencyjne poniżej progu Pzp wraz z przykładami” – zrealizowane na zamówienie jednej z Instytucji Wdrażających POIiŚ, dla beneficjentów ww. Programu Operacyjnego UE. We wspólnym interesie Instytucji i Beneficjentów jest prawidłowe stosowanie procedur zamówieniowych w projekcie, tak by nie było podstaw do zastosowania korekt finansowych, stąd celem szkolenia było zaprezentowanie Beneficjentom obowiązujących procedur i dobrych praktyk.

  Zainteresowanych ofertą szkoleniową prosimy o KONTAKT.