ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

REDAGOWANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Na szkoleniu dowiesz się jak redagować umowy cywilnoprawne, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego, by zapewnić ich bezpieczną realizację oraz jak interpretować poszczególne zapisy umowne. Organizator: DPZP Kancelaria...

Polecam monografię nt. dokumentowania postępowania!

Polecamy naszą nową monografię na temat dokumentowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy. Jest to praktyczna publikacja obejmująca kompleksowe omówienie zagadnień związanych z dokumentowaniem postępowania. Pozycja zawiera szczegółową...

Leksykon zamówień publicznych

Serdecznie polecamy: „Leksykon zamówień publicznych” wyd. Wolters Kluwer Polska Publikacja zawiera opis 309 najważniejszych pojęć z zakresu prawa zamówień publicznych i innych dziedzin związanych z zamówieniami. Część z nich zostało opracowane przez...