Polecam nową monografię na temat dokumentowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy. Jest to praktyczna publikacja obejmująca kompleksowe omówienie zagadnień związanych z dokumentowaniem postępowania. Pozycja zawiera szczegółową analizę kwestii odnoszących się do pisemności i jawności postępowania, zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa czy RODO w zamówieniach z uwzględnieniem poglądów piśmiennictwa oraz najnowszego orzecznictwa. Najwięcej miejsca poświęciłyśmy szczegółowemu omówieniu nowego rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania, odnosząc się do m.in. do treści protokołu, załączników do protokołu, sposobu jego przechowywania oraz zasad jego udostępniania. W publikacji znajduje się również szerokie omówienie zasad sporządzania i przekazywania UZP nowej “informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach” (z uwzględnieniem przepisów ustawowych i wykonawczych).