Polecam monografię nt. dokumentowania postępowania!

Polecamy naszą nową monografię na temat dokumentowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy. Jest to praktyczna publikacja obejmująca kompleksowe omówienie zagadnień związanych z dokumentowaniem postępowania. Pozycja zawiera szczegółową...