W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

Przed samym wejściem w życie ustawa ta została znowelizowana – ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275).

Tym samym, 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie przepisy znowelizowane. Przygotowany przez UZP ujednolicony tekst ustawy znajdziesz tu: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45359/Ujednolicony-tekst-nowej-Pzp.pdf

Na nowe rozporządzenia wykonawcze Zamawiający wciąż czekają…