Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu pt. „Stosowanie prawa opcji na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych” (aut. Anita Elżanowska), który ukazał się we wrześniowym numerze miesięcznika „Zamówienia Publiczne. Doradca.”