Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu pt. “Stosowanie prawa opcji na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych” (aut. Anita Elżanowska), który ukazał się we wrześniowym numerze miesięcznika “Zamówienia Publiczne. Doradca.”