W dniu 11 września 2019 roku Sejm RP uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe Pzp ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. 

Link do procesu legislacyjnego, w tym tekstu ustawy TUTAJ