W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażająca do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. 2014/24/UE oraz 2014/25/UE (ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2016 r., poz. 1020),

Ujednolicony tekst znowelizowanej ustawy (uwzględniający także zmianę, która weszła w życie 1 września 2016 roku) z widocznymi zmianami zamieszczamy poniżej.

Prawo zamowien publicznych – teksy u jednolicony z widocznymi zmianami