W dniu 13 maja 2016 roku Sejm uchwalił ustawę  o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – została ona skierowana do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie. Celem nowelizacji  jest implementacja dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych z lutego 2014 roku (dyrektywa 2014/24/UE oraz dyrektywa 2014/25/UE, które zaczęły obowiązywać w dniu 18 kwietnia 2016 roku).

Informacje o przebiegu procesu legislacyjnego znajdziecie Państwo tutaj – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=366

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącym zasad prowadzenia postępowań w okresie przejściowym, a więc w od dnia 18 kwietnia 2016 roku, do czasu wejścia w życie nowelizacji – https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test

Informujemy także, że DPZP świadczy usługi doradcze w zakresie nowelizacji, m.in. oferujemy:

  • Szkolenia z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Wsparcie Zamawiających w przygotowaniu dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia w okresie przejściowym (zgodnie z ww. Komunikatem UZP)
  • Wsparcie Zamawiających w przygotowaniu dokumentacji postępowania (w tym wzorcowych ogłoszeń oraz SIWZ dla poszczególnych trybów) w oparciu o przepisy projektu nowelizacji.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt.