Firma „Doradztwo Prawne. Zamówienia Publiczne.” (DPZP)
działa od maja 2008 roku i świadczy usługi doradcze
w obszarze procedur udzielania zamówień publicznych,
w tym zamówień współfinasowanych ze środków UE,
łącząc prawne aspekty udzielania zamówień
z realizacją celów biznesowych procesu zakupowego.

DPZP świadczy usługi dla wszystkich podmiotów
bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych
w proces udzielania zamówienia publicznego –
Zamawiających, Wykonawców a także
renomowanych kancelarii prawnych oraz organów kontroli.

Istotną część usług świadczonych przez DPZP
stanowi doradztwo dla Zamawiających, obejmujące m.in.
kompleksowe przygotowanie postępowania
(dialog techniczny, warunki udziału w postępowaniu, SIWZ, umowa)
oraz wsparcie w jego sprawnym przeprowadzeniu.

Wykonawcom pomagamy w skutecznym uczestnictwie
w postępowaniu, w tym we właściwym przygotowaniu wniosku,
oferty, wyjaśnień lub uzupełnień
a także wykonujemy audyty ofert konkurencji, pod kątem oceny
możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej.

Usługi DPZP obejmują także przygotowywanie opinii prawnych,
reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym,
szkolenia itp.

DPZP świadczy również doradcze w zakresie procedur przetargowych
nie uregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
lecz np. procedur instytucji udzielających finansowania (np. EBRD)
czy procedur wewnętrznych Zamawiającego