Serdecznie polecamy: „Leksykon zamówień publicznych” wyd. Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera opis 309 najważniejszych pojęć z zakresu prawa zamówień publicznych i innych dziedzin związanych z zamówieniami. Część z nich zostało opracowane przez ekspertów z DPZP. Dziękujemy do zaproszenie do współpracy dr hab Włodzimierzowi Dzierżanowskiemu i zamieszczamy pełną listę autorów:

Miłosz Bugiel
Karol Bielski
Andrzej Czerniak
Magdalena Bielikow – Kucharska
Anita Elżanowska
Andrzela Gawrońska-Baran
Wojciech Kuć
Marta Kittel
Rafał Kittel
Dominika Jura
Ewaryst Kowalczyk
Monika Kowalczyk
Bartosz Kotowicz
Łukasz Jaźwiński
Jaroslaw Jerzykowski
Arkadiusz Matusiak
Joanna Marczewska
Łukasz Nosarzewski
Piotr Sokołowski
Przemysław Szustakiewicz 
Małgorzata Stachowiak
Arkadiusz Saternus
Małgorzata Sieradzka 
Małgorzata Stręciwilk
Julita Szataniak
Bernadetta Tarnowska
Anetta Zakrzewska
Paweł Złamańczuk