Od dnia 18.10.2018 r. oferty, wnioski, JEDZ (te od 18.04.2018 r.) składane muszą być z podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem we wszystkich postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych (ujmując skrótowo – publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej a nie Biuletynie Zamówień Publicznych). Obowiązek ten dotyczy postępowań wszczętych (opublikowanych) od dnia 18.10.2018 r. (art. 10 ust. 5 ustawy Pzp w brzmieniu nadanym mu ustawą nowelizującą z dnia 20 lipca 2018 r.).


Więcej informacji znajdziecie Państwo tu: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.