Rok 2020 w zamówieniach publicznych będzie okresem intensywnych przygotowań do stosowania nowej ustawy Pzp, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Mamy już za sobą pierwsze szkolenia z nowej ustawy dla naszych Klientów a także pierwsze publikacje.

Zapraszamy do lektury artykułu pt. “Nowe Prawo zamówień publicznych z perspektywy zamówień na roboty budowlane” (autorstwa mec. Wiolety Bajdy oraz Anity Elżanowskiej), który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma “Prawo budowlane w praktyce”.

Zapraszamy także do kontaktu w sprawie szkoleń: https://dpzp.pl/kontakt/