Rozpoczęły się prace nad nowymi regulacjami prawnymi w obszarze zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opublikowali dokument pn.: „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”.
Jak wynika z dokumentu: „Nowe Prawo zamówień publicznych powinno umożliwić realizację strategicznych celów państwa, uczynić zamówienia bardziej efektywnymi, ułatwić zamawiającym proces zakupowy i korzystanie z dostępnych narzędzi oraz sprawić, żeby wykonawcy widzieli w postępowaniach o udzielenie zamówienia przede wszystkim szanse, a nie zagrożenia.”

Treść dokumentu dostępna jest tu: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych.pdf