DPZP działa od maja 2008 roku i świadczy wyspecjalizowane usługi doradcze
 w obszarze procedur udzielania zamówień publicznych,
 łącząc prawne aspekty udzielania zamówień
z realizacją celów biznesowych procesu zakupowego.

DPZP świadczy usługi dla wszystkich podmiotów 
bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych
 w proces udzielania zamówienia publicznego – Zamawiających, Wykonawców a także 
innych kancelarii prawnych oraz organów kontroli.

Istotną część usług świadczonych przez DPZP 
stanowi doradztwo dla Zamawiających, obejmujące m.in. 
kompleksowe przygotowanie postępowania
(analiza potrzeb, wstępne konsultacje rynkowe, warunki udziału w postępowaniu, klauzule społeczne, SWZ, umowa) 
oraz wsparcie w jego sprawnym przeprowadzeniu.

Wykonawcom pomagamy w skutecznym uczestnictwie
 w postępowaniu, w tym we właściwym przygotowaniu wniosku,
 oferty, wyjaśnień lub uzupełnień
 a także wykonujemy audyty ofert konkurencji, pod kątem oceny
 możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej. Zajmujemy się także przygotowaniem umów konsorcyjnych i relacjami z podwykonawcami.

Usługi DPZP obejmują także przygotowywanie opinii prawnych,
 reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym,
 szkolenia itp.

DPZP świadczy również doradcze w zakresie procedur przetargowych 
nie uregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 lecz np. procedur prowadzonych w oparciu o tzw. zasadę konkurencyjności (fundusze UE), instytucji udzielających finansowania (np. EBRD)
, czy procedur wewnętrznych Zamawiającego. Beneficjentów środków UE wspieramy w procesach kontrolnych i sporach dotyczących korekt finansowych.