Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawiera art. 15r, dotyczący wpływu epidemii na realizowane umowy o zamówienie publiczne.

Art. 15r ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Treść projektowanego przepisu znajdziesz TUTAJ: