Kolejny etap elektronizacji zamówień publicznych

Od dnia 18.10.2018 r. oferty, wnioski, JEDZ (te od 18.04.2018 r.) składane muszą być z podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem we wszystkich postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych (ujmując skrótowo – publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii...

Nowe Prawo zamówień publicznych

Rozpoczęły się prace nad nowymi regulacjami prawnymi w obszarze zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opublikowali dokument pn.: „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”. Jak wynika z dokumentu:...